opening expositie 2018

Geslaagde opening van de expositie op zaterdag 4 augustus 2018!

Alle schilderijen, twee beeldjes plus een Delfs Blauw bordje hebben een mooi plekje gekregen in de Oude School, naast de Toren. Naast recent geschilderde werken die aangekocht kunnen worden, tonen we ook een aantal schilderijen die we in bruikleen hebben gekregen.

Na een kort woordje van voorzitter Jan Trap heeft oud burgemeester Ton Jansen het openingswoord gevoerd. Hij sprak van zijn binding met de Dikke Toren omdat tijdens zijn bewind, de gemeente erg veel inspanningen heeft geleverd om de restauratie van de Toren geregeld te krijgen. Dit heeft uiteindelijk eind vorige eeuw haar beslag gekregen. Daarna is voor de genodigden de deur van de expositie open gezet. Er waren veel enthousiaste reacties en de eerste werken zijn al verkocht. Een deel van de verkoopprijs komt ten goede aan de Dikke Toren.

De expositie is gratis te bezoeken elke zondagmiddag van 5 augustus t/m het Open Monumentenweekend van 8 en 9 september a.s. Natuurlijk is dan ook de Dikke Toren geopend en de naastgelegen stokerij.

opening expositie 2018