Stichting

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Oude Toren
Kerkstraat 17
4064 EA Varik
info@dikketorenvarik.nl

Akte van oprichting 07-03-1974
RSIN 823264270
Kamer van Koophandel nummer  51397617
Bankrekening NL81 RABO 0328 0453 22 t.n.v. Stichting Vrienden van de Oude Toren

Doelstelling van de Stichting
Regelmatige openstelling van de Dikke Toren te Varik voor publiek.
Bezoekers bekend maken met de geschiedenis van de Dikke Toren en haar omgeving.

Bestuur
Jan Trap: Voorzitter
Joke Scheurwater: Ere Voorzitter
Ida Schinkelshoek: Penningmeester/Secretaris (06-20130325)
Johan Goedhart: Lid
Willem den Ouden: Lid
Bas Lubberhuizen: Notulist
Yvonne Goedhart: PR

De inzet van het bestuur is op vrijwillige basis.
Hier staat op geen enkele wijze een beloning tegenover. 

Jaarverslag 2022 SVOT

Winst en Verlies rekening SVOT 2022 CONCEPT

Hoofdlijnen-actueel-beleidsplan-2023